Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία

με σεβασμό στο περιβάλλον

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο ΚΑΚΙΕ Πειραιά

 

WELCOME

Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η Green Guardia ασχολείται με την Καταπολέμηση Παρασίτων και τα Έργα Κηποτεχνίας. Επιπλέον, αναπτύσσει Συστήματα Ασφάλειας σε χώρους τροφίμων. Στοχεύοντας στην ποιότητα και την καλή συνεργασία, παρέχει ολοκληρωμένες Γεωπονικές και Περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Η Καταπολέμηση παρασίτων με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η απολύμανση αφορά στην καταπολέμησης μικροβίων, η απεντόμωση στην αντιμετώπιση εντομολογικών προβλημάτων και η μυοκτονία στον έλεγχο προσβολών από τρωκτικά. Η Green Guardia πραγματοποιεί εφαρμογές σε οικιακούς και εταιρικούς χώρους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΚΗΠΟΣ - ΣΠΙΤΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Green Guardia ασχολείται με τα έργα Πρασίνου, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση του κήπου. Επιπλέον, αναπτύσσει συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας σε χώρους τροφίμων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.