Εταιρικοί Χώροι

pest guide thumbΗ Green Guardia εξυπηρετεί εταιρικούς χώρους. Aναλαμβάνει την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, τη διαμόρφωση κήπου και την εγκατάσταση προτύπων ασφαλείας σε επιχειρήσεις. Βιομηχανίες, χώροι αποθηκών και logistics, νοσοκομεία, ξενοδοχεία είναι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται εφαρμογές.

Έντομα, τρωκτικά και μικρόβια δημιουργούν τακτικά προβλήματα σε αστικά κτίρια και βιομηχανίες. Περιβάλλοντα, όπου πραγματοποιείται επεξεργασία και διακίνηση τροφίμων και προϊόντων προς ανθρώπινη κατανάλωση, απαιτούν προσεκτική διαχείριση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση παρασίτων. Οι μέθοδοι  που εφαρμόζονται στην απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία συμφωνούν με τα σύγρονα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας (HACCP, Contex Alimentarius, iso 22000, BRC, IFS) αλλά και τις συστάσεις Φορέων, όπως ο ΕΦΕΤ και ο ΕΟΦ.

Η απολύμανση, η απεντόμωση και η μυοκτονία αποτελούν μέρος των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. Τα συστήματα αυτά εστιάζουν σε μεθόδους φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπλέον, στηρίζονται στην πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο.