Επιλογή Εταιρίας για την Απεντόμωση και Μυοκτονία

Κατά την επιλογή εταιρίας για την Απεντόμωση και Μυοκτονία είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μερικά στοιχεία. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

  1. company healthΕξασφαλίζουμε ότι η εφαρμογή πραγματοποιείται από επαγγελματία, ο οποίος διαθέτει την αντίστοιχη άδεια που παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άδεια αφορά τις επεμβάσεις απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους. Έχουμε υπόψη ότι ο νόμος υποχρεώνει οι εφαρμογές να γίνονται από ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) ή από τεχνικό με την επίβλεψη ειδικού επιστήμονα.
  2. Χρήσιμο είναι να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις από φίλους για εταιρεία καταπολέμησης παρασίτων, στην οποία είχαν απευθυνθεί και έμειναν ικανοποιημένοι.
  3. Χρειάζεται προσοχή διότι συχνά υποδεικνύονται από τεχνικούς χωρίς επαρκή γνώση πολυέξοδα και λανθασμένα μέτρα καταπολέμησης.
  4. Είναι ουσιώδες πριν την εφαρμογή να βεβαιωθούμε ότι αντιλαμβανόμαστε τη φύση του παρασίτου που αντιμετωπίζουμε, το μέγεθος της προσβολής και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ένας ειδικός επιστήμονας με γνώση των αρχών ολοκληρωμένης καταπολέμησης μπορεί να βοηθήσει.
  5. Μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για την ποιότητα υπηρεσιών. Είναι σημαντικό μια εταιρεία, που είναι προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση να είναι πιστοποιημένη για τις υπηρεσίες της στην απεντόμωση και μυοκτονία από κατάλληλους φορείς. Ένα από τα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται είναι το iso 9001.
  6. Λαμβάνουμε υπόψη ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί ειδική γνώση. Αυτή αφορά την αναγνώριση του παρασίτου, την χρήση κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του χώρου και την επιλογή σωστών σκευασμάτων υγειονομικής σημασίας. Στόχος είναι κατά την εφαρμογή να δίνεται έμφαση στους φυσικούς τρόπους καταπολέμησης και σε προϊόντα φιλικά και ασφαλή στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η green guardia διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (1242/16.04.2018) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 (No. : 01013087 ΤUV AUSTRIA HELLAS).