• 2

  Οικολογική κηπουρική...

 • 3

  Εξειδικευμένες τεχνικές καταπολέμησης...

 • 4

  Αποτελεσματική καταπολέμηση στο σαράκι...

 • 5

  Οι κήποι της μεσογείου...

 • 6

  Ο κήπος ως φυσικό τοπίο...

 • 7

  Εφαρμογές σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα...

Μυοκτονίες

Οι μυοκτονίες περιλαμβάνουν τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασταλτικό και προληπτικό έλεγχο προσβολών από τρωκτικά. Τα διάφορα είδη τρωκτικών είναι προσαρμοσμένα στους αστικούς χώρους και δημιουργούν συχνά προβλήματα. Γνωστές ασθένειες όπως η σαλμονέλα, η λεπτοσπείρωση, οι δυσεντερίες και η πανώλη συνδέονται τακτικά με την εμφάνιση τρωκτικών.

muoktoniesΓια τον έλεγχο των τρωκτικών εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση (integrated pest management) κατά την οποία δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μέσων καταπολέμησης. Η διαχείριση αφορά σε αρχές που χρειάζεται οι χώροι να ακολουθουν στη λειτουργία τους. Οι κανόνες συμβάλλουν στον περιορισμό της ελκυστικότητας στις επισκέψεις τρωκτικών και στην καλύτερη προστασία των χώρων. Ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός των κτιρίων, η διαχείριση των απορριμάτων και λυμάτων, ο περιορισμός της βλάστησης και της υγρασίας περιμετρικά, η ορθολογική διακίνηση των προϊόντων, των αποθηκευμένων αντικειμένων και των αδιατάρακτων χώρων εσωτερικά και εξωτερικά των εγκαταστάσεων είναι μερικά σημεία που απαιτούν προσοχή.

Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο πραγματοποιείται χρήση τρωκτικοκτόνων. Τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συχνά η εφαρμογή τους προϋποθέτει την εγκατάσταση σταθμών μυοκτονίας. Οι σταθμοί είναι πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια, στα οποία αγκυροβολούνται τα μυοκτόνα και παρέχουν ασφάλεια από ανεπιθύμητα ανοίγματα (πρόσβαση από παιδιά, ζώα μη στόχους). Εγκαθίστανται σε κρίσιμα σημεία των χώρων.

Συχνά, η καταπολέμηση των τρωκτικών περιλαμβάνει τη χρήση παγίδων διαφόρων τύπων, με στόχο τη σύλληψη. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε κρίσιμα σημεία έπειτα από επιθεώρηση. Η λειτουργία τους δεν απαιτεί τη χρήση σκευασμάτων και επομένως αποτελεί βιολογικό τρόπο αντιμετώπισης.

Τα βιοακουστικά συστήματα απώθησης συνιστούν επίσης έναν οικολογικό τρόπο καταπολέμησης. Η λειτουργία τους αφορά στη χρήση ειδικών συσκευών παραγωγής υπερήχων. Οι συσκευές εγκαθίστανται σε σημεία των κτιρίων έπειτα από μελέτη του χώρου. Οι υπέρηχοι δημιουργούν περιβάλλον όχλησης για τα τρωκτικά με συνέπεια να παρεμποδίζεται η είσοδός τους στα κτίρια.

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι συμβατοί με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στο χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 14000, BRC, IFS).