Συμβουλές για την Καταπολέμηση Παρασίτων

Η καταπολέμηση παρασίτων με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες είναι σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι σύγχρονες μέθοδοι ακολουθούν τους κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης. Οι εφαρμογές εστιάζουν στη χρήση φυσικών μέσων, φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση με στόχο την έγκαιρη επέμβαση και επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης.

Προκειμένου να βελτιώνεται η προστασία των χώρων από προσβολές παρασίτων είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη μερικοί βασικοί κανόνες, που αφορούν στη διαχείριση των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό οι εφαρμογές απολύμανσης και απεντόμωσης έχουν μέγιστο αποτέλεσμα.

  1. Καταπολέμηση ΠαρασίτωνΦροντίζουμε για τον επαρκή μηχανικό αποκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι μικρές ρωγμές και τρύπες, ανοίγματα σε σωληνώσεις και φθαρμένες σίτες χρειάζεται να σφραγίζονται. Έτσι, αποτρέπονται οι είσοδοι παρασίτων στο εσωτερικό.
  2. Περιορίζουμε τη βλάστηση περιμετρικά των χώρων ώστε να μειώσουμε την ελκυστικότητα σε έντομα και τρωκτικά.
  3. Φροντίζουμε για τον επαρκή αερισμό του κτιρίου. Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν μη ευνοϊκό περιβάλλον για έντομα και μικρόβια.
  4. Κάνουμε τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και αποποθήκευση σε κλειστούς και στεγανούς κάδους.
  5. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η αποθήκευση αντικειμένων (π.χ ξύλα, τροφές κατοικιδίων) περιμετρικά των κτιρίων, διότι αυξάνουν την ελκυστικότητα.
  6. Τηρούμε καλές συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους και ειδικά όπου έχουμε επεξεργασία τροφίμων.
  7. Ειδικά οι εταιρικοί χώροι χρειάζεται να ακολουθούν προσεκτικά τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής. Τα σύγχρονα, διεθνή πρότυπα ασφαλείας παρέχουν σημαντικές λύσεις στη διαχείριση των εγκαταστάσεων και τη ρύθμιση της παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα με παράσιτα.