• 2

  Χρήση επιστημονικών μεθόδων...

 • 3

  Τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας...

 • 4

  Κοντά στις εξελίξεις...

 • 5

  Συνεχείς ενημέρωση των πελατών και συνεργατών...

 • 6

  Εφαρμογές με σεβασμό στο περιβάλλον...

Σαράκι-Αντιμετώπιση

Με τον όρο «σαράκι» περιγράφουμε έντομα που ανήκουν σε διάφορα είδη, που είναι φυτοφάγα και στις διατροφικές τους συνήθειες περιλαμβάνουν την κατανάλωση ξύλου.

Σαράκι - ΑντιμετώπισηΤα ξυλοφάγα έντομα κατατάσσονται σε πολλές οικογένειες με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της συμπεριφοράς τους. Τα είδη παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τις προτιμήσεις στο ξύλο που προσβάλουν. Κάποια προτιμούν ορισμένες ομάδες φυτών, όπως φυλλοβόλλα, κάποια αειθαλή και άλλα ειδικές οικογένειες δέντρων. Μερικά εμφανίζουν ευρύτερο φάσμα στις προσβολές. Επιπλέον, οι προτιμήσεις αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του ξύλου, όπως ο βαθμός αποσύνθεσης, η σκληρότητα και το μέρος του (εγκάρδιο ξύλο, σόμφο ή φλοιός).

Σε πολλά ξυλοφάγα έντομα παρατηρείται συμβιώση με προτόζωα ή βακτήρια. Τα μικρόβια είναι εγκατεστημένα στον πεπτικό σωλήνα των εντόμων και παράγουν κυτταρινάση, ένα ένζυμο αναγκαίο για τη διάσπαση της κυτταρίνης του ξύλου. Άλλα ξυλοφάγα, όπως οι τερμίτες συνθέτουν τη δική τους κυτταρινάση. Μερικά είδη εντόμων που ανήκουν στην κατηγορία «σαράκι» τρέφονται με μύκητες, οι οποίοι διαβρώνουν το ξύλο. Τα έντομα με τη δράση τους διασπείρουν τα σπόρια των μυκήτων σε μη προσβεβλημένα μέρη.

Ξυλοφάγα Κατοικημένων Περιοχών

Τα ξυλοφάγα που συναντάμε σε οικίες έχουν προσαρμοστεί σε ξηρό ξύλο (επεξεργασμένο) και οι στοές που δημιουργούν είναι χωρίς χρώμα, στεγνές και με υπλείμματα ξύλου (πριονίδι). Αντίθετα, τα ξυλοφάγα που προσβάλλον δέντρα σε εξωτερικούς χώρους έχουν προσαρμοστεί σε ξύλο με περισσότερη υγρασία και οι στοές είναι άδειες, με καστανό χρώμα.

Κατηγορίες Ξύλου

Ανάλογα με την υφή του ,το ξύλο διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, μαλακό και σκληρό. Μαλακό είναι το ξύλο των κωνοφόρων, όπως το έλατο, το πεύκο ενώ σκληρό είναι το ξύλο των πλατύφυλλων,όπως ο ευκάλυπτος, η καρυδιά κ.α. Κάποια είδη προτιμούν μόνο το ξύλο της μίας κατηγορίας ενώ κάποια άλλα δεν παρουσιάζουν διάκριση.

Επιπλέον, στοιχεία όπως η υγρασία, η χημική σύσταση, η παρουσία μυνήτων και πρόσθετων στοιχείων συντήρησης (βερνίκι, χημικά σκευάσματα εμποτισμού) καθορίζουν την προσβολή τους ξύλου.

Κατηγορίες Ξυλοφάγων Ειδών

Τα ξυλοφάγα έντομα κατατάσσονται κυρίως σε τρεις εντομολογικές τάξεις, Κολεόπτερα, Υμενόπτερα και Ισόπτερα.

Κολεόπτερα - ΑντιμετώπισηΤα κολεόπτερα είναι «σκαθαράκια». Πρόκειται για μεγάλη τάξη και περιλαμβάνει έντομα μικρού μεγέθους. Ο κύκλος τους εμφανίζει προνυμφικό και νυμφικό στάδιο και προσβάλλουν πολλά είδη ξύλου. Στην κατηγορία ανήκει το κλασσικό «σαράκι».

Τα Υμενόπτερα περιλαμβάνουν έντομα που μοιάζουν με σφήκες, έχουν έντονους χρωματισμούς και δύο ζεύγη πτερύγων. Ακόμη, στην κατηγορία ανήκουν ξυλοφάγες μέλισσες και ξυλοφάγα μυρμήγκια.

Τα Ισόπτερα είναι η τελευταία τάξη και σ’ αυτή ανήκουν οι τερμίτες. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με τα μυρμήγκια.

Τρόποι Αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων εντόμων εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι. Η επιλογή επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το είδος του εντόμου (συνήθειες, συμπεριφορά), τα χαρακτηριστικά του χώρου που εμφανίζεται η προσβολή και οι συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία και υγρασία).

Μερικές από τις μεθόδους είναι:
 1. Χρήση Εντομοκτόνων: Η μέθοδος αφορά στην αντιμετώπιση με τη χρήση σκευασμάτων καταπολέμησης. Τα εντομοκτόνα είναι χαμηλής τοξικότητας και υψηλής υπολειμματικής δράσης (μακρά διάρκεια). Χρειάζεται να είναι εγκεκριμένα για εφαρμογές σε κατοικημένους χώρους. Τρόποι εφαρμογής είναι υπολειμματικοί ψεκασμοί, ψυχρές και θερμές εκνεφώσεις. Οι εκνεφώσεις γίνονται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών. Ο χώρος καλύπτεται καθολικά και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. Η μέθοδος εφαρμόζεται συχνότερα για την προληπτική καταπολέμηση και δεν έχει κατασταλτικό χαρακτήρα.
 2. Υποκαπνισμός: Η μέθοδος αφορά στη χρήση εντομοκτόνων σε μορφή αερίου με εξαιρετική διεισδυτικότητα. Τα σκευάσματα σε κατάλληλη συγκέντρωση είναι τοξικά για όλα τα στάδια των εντόμων. Οι απεντομώσεις με υποκαπνισμό έχουν άμεσα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται δύσκολες και εκτεταμένες προσβολές.
 3. Βιολογική Καταπολέμηση-Θερμική Επεξεργασία (HeatTreatment): Είναι εναλλακτική μέθοδος μη τοξικής καταπολέμησης.. Ειδικές συσκευές επιτυγχάνουν υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο, με τη βοήθεια των οποίων εξοντώνονται όλα τα στάδια των εντόμων.
 4. Βιολογική Καταπολέμηση-Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα: Κατά την εφαρμογή ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση οξυγόνου (Ο2) στον χώρο και πραγματοποιείται εισαγωγή αδρανούς αερίου, όπως του αζώτου (N2) ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η μέθοδος εφαρμόζεται σε χώρους με ειδική διαμόρφωση για την καταπολέμηση σε σαράκι που προσβάλει ξύλινα αντικείμενα και ευπαθή έργα τέχνης.
 5. Εφαρμογή Σκευασμάτων Εμποτισμού: Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιούνται προϊόντα εγκεκριμένα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. Τα σκευάσματα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και ικανότητα να εισχωρούν σε βάθος. Η επικάλυψη πραγματοποιείται μηχανικά ή με ειδικά ψεκαστικά μέσα. Χρησιμοποιείται για την απεντόμωση μεγάλων επιφανειών.

Σαράκι Αντιμετώπιση