Οικιακοί Χώροι

mirmigkiaΗ Green Guardia εξυπηρετεί οικιακούς χώρους. Aναλαμβάνει την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και τη διαμόρφωση κήπου σε κατοικίες.

Παράσιτα, όπως έντομα, τρωκτικά και μικρόβια δημιουργούν συχνά προβλήματα σε αστικά κτίρια. Η καταπολέμηση παρασίτων με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ασθένειες όπως η λεπτοσπείρωση που μεταδίδεται μέσω των τρωκτικών, οι δυσεντερίες που μεταφέρονται με την οικιακή μύγα και το αλλεργικό άσθμα που συνδέεται με την παρουσία κατσαριδών και ακαρέων, εμφανίζονται τακτικά σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Στόχος είναι η καταπολέμηση παρασίτων με φιλικές μεθόδους (εφαρμογή φυσικών υλικών, τοποθέτηση παγίδων και απωθητικών μέσων). Η διαχείριση του χώρου με φυσικούς τρόπους (σφράγγισμα ανοιγμάτων, τήρηση συνθηκών υγειινής) είναι σημαντική. Εφαρμογή σκευασμάτων πραγματοποιείται όπου είναι αναγκαίο.