• 2

    Ολοκληρωμένη καταπολέμηση παρασίτων...

  • 3

    Χώροι με ειδικές ανάγκες...

  • 4

    Επιθεώρηση εγκαταστάσεων πριν τις εφαρμογές...

Οδηγός Παρασίτων

Οδηγός ΠαρασίτωνΣτις εντομολογικές προσβολές, η αναγνώριση του εντόμου είναι σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι συνήθειες των παρασίτων, οι χώροι που δημιουργούν εστίες και η βιολογία τους καθορίζουν τη διαχείριση των προβλημάτων.

Συνεπώς η ταυτοποίηση είναι το πρώτο στάδιο της καταπολέμησης.