Απεντόμωση

Η παρουσία εντόμων δημιουργεί συχνά προβλήματα σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Με τον όρο Απεντόμωση περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο εντομολογικών προσβολών.

Απεντόμωση πραγματοποιείτε τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Στην εφαρμογή δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων, βιολογικών μέσων και σκευασμάτων φιλικών στον άνθρωπο, τα ζώα όσο και το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η Νομοθεσία. Οι καταπολεμήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση συνήθων εντόμων, όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια, δίπτερα, όπως μύγες και κουνούπια κ.α. Εξειδικευμένες εφαρμογές πραγματοπούνται ακόμη σε βιομηχανίες, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, χώρους διακίνησης εμπορευμάτων, Νοσοκομεία κ.α.

ΑπεντομώσειςΣτη σύγχρονη καταπολέμηση, οι απεντομώσεις αποτελούν μέρος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη το είδος του εντόμου που αντιμετωπίζεται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Όλες οι διαθέσιμες φυσικές και βιολογικές μέθοδοι εφαρμόζονται προσεκτικά.

Συχνά παρέχονται συμβουλές που αφορούν στην ορθή διαχείριση του χώρου και συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσβολής. Η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής, η ρύθμιση της υγρασίας και ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός (έλλειψη ανοιγμάτων) που αποτρέπει τις εισόδους εντόμων βοηθούν σημαντικά.

Η αντιμετώπιση με χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους.

α. Υπολειμματικοί ψεκασμοί με απλούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή ψεκαστικά συγκροτήματα.
β. Θερμές εκνεφώσεις (εντομοκτόνα σε μορφή καπνού) ή ψυχρές (νέφος σταγονιδίων), οπότε χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές.
γ. Τοποθέτηση εντομοκτόνων σε μορφή δολωμάτων ή σκόνης (επιπάσεις).
δ. Απεντομώσεις με τη χρήση εντομοκτόνων σε αέρια φάση (υποκαπνισμοί).

 

Περιοχές που εξυπηρετεί η GreenGuardia

Απεντόμωση